Školní web

Podmínky provozu bezplatného školního webu

Prostor na skolniweb.cz je poskytován bezplatně (nebo za poplatek s rozšířenými funkcemi) a může být využíván pro školní prezentace.
Pro komerční nebo soukromé účely je bezplatný systém zakázáno používat.

Služba zahrnuje:

 • vlastní doménu třetí úrovně vasejmeno.skolniweb.cz   a www.vasejmeno.skolniweb.cz
 • bezplatný provoz systému skolniweb.cz
 • prostor 5 MB (pro web)

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo vložit na uživatelské stránky reklamní proužek a to po square buton 125x125px po na levé straně a full banner na konci každé stránky.

Uživatel je povinen:

 • zadat při registraci nového webu platné údaje (zejména e-mail a své příjmení) a tyto informace udržovat aktuální
 • dodržovat podmínky zobrazení reklamy

Je zakázáno:

 • publikovat jakýkoliv obsah, který je v rozporu se zákony ČR a mezinárodním právem, podporující rasovou či jinou nesnášenlivost, diskriminační, porušující autorská práva nebo poškozující dobré jméno provozovatele služby. Jedná se zejména o warez, erotický obsah a nelegální MP3
 • využívat poskytnutý prostor jako uložiště pro soubory, zejména pokud k nim nevede odkaz ze stránek a odkazovat se na ně z jiného serveru
 • využívat poskytnutý prostor pouze jako skladiště rozsáhlých souborů bez návaznosti na související prezentaci
 • spojováním více virtuálních webů obcházet nastavený limit velikosti poskytovaného prostoru
  Web, který nebude vykazovat déle jak 3 měsíce žádný přístup (jedná se přístup na stránky, nikoliv FTP přístup nebo aktualizaci), může být smazán.

Poskytovatel se zavazuje, že:

 • všechna uživatelem poskytnutá data budou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí straně
 • učiní všechny dostupné kroky, aby byla služba poskytována bez přerušení a o plánovaných výpadcích (např. z důvodu údržby systému) bude informovat předem

Za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby nenese poskytovatel žádnou zodpovědnost.

Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah stránek a pravost údajů v nich uvedených.